Vergoeding zorg 2017

Behandeling in het HPCG valt onder revalidatiezorg en wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

Niet alle zorgverzekeraars hebben met ons een contract afgesloten. Dit heeft consequenties voor de vergoeding als u een polis heeft afgesloten waarbij de zorgverzekeraar bepaalt bij wie u uw zorg afneemt. Dit is het geval bij natura-polissen die in de verzekeringsmarkt worden aangeboden. Verder dient u rekening te houden met uw openstaand eigen risico.

De nota wordt door ons ingediend bij uw zorgverzekeraar. Indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten, dan zullen wij de nota naar u toe sturen. U kunt deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de vergoeding van uw behandeling raadpleegt u uw polisvoorwaarden of neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u om te informeren bij uw zorgverzekeraar of u de revalidatie-behandeling vooraf dient aan te vragen. Onze AGB-code is 22.220686, ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Gouda.

U ontvangt bij uw bevestigingsbrief ook een verklaring omtrent de declaratie van de zorg. Met ondertekenen van deze verklaring bevestigt u dat u akkoord gaat met ons facturatieproces. De verklaring dient u ondertekend mee te nemen naar uw eerste afspraak.

Het landelijk vastgestelde tarief wat door ons wordt gedeclareerd is gebaseerd op de totale tijd van uw behandeltraject. Hierbij attenderen wij u erop dat een afspraak bij een arts of Physician assistent een weegfactor heeft van 2,9. Een afspraak van bijvoorbeeld 15 minuten wordt berekend als 43,5 minuten. Een behandeltraject mag wettelijk maximaal 120 dagen duren. Bij inactiviteit van 42 dagen zijn we eveneens verplicht het traject te declareren. Indien nodig wordt hierna een vervolgtraject geopend. Voor de tarieven verwijzen wij u naar onze website.

Tarieven

2017

Omschrijving consument: Consult(en) en/of beperkte behandeling (tot maximaal 4 uren) bij Revalidatie
Zorgproductcode: 990027198
Declaratiecode: 14E489
Totaal factuur: € 215,13
Ingangsdatum: 01-01-2017

Omschrijving consument: Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling
Zorgproductcode: 990027199
Declaratiecode: 14E490
Totaal factuur: € 835,55
Ingangsdatum: 01-01-2017

Omschrijving consument: Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 58 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen) bij Revalidatie
Zorgproductcode: 990027142
Declaratiecode: 14D785
Totaal factuur: € 2813,14
Ingangsdatum: 01-01-2017

2016

Omschrijving consument: Consult(en) en/of beperkte behandeling (tot maximaal 4 uren) bij Revalidatie
Zorgproductcode: 990027198
Declaratiecode: 14E489
Totaal factuur: € 228,91
Ingangsdatum: 01-01-2016

Omschrijving consument: Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling
Zorgproductcode: 990027199
Declaratiecode: 14E490
Totaal factuur: € 822,66
Ingangsdatum: 01-01-2016

Omschrijving consument: Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 58 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Zorgproductcode: 990027142
Declaratiecode: 14D785
Totaal factuur: € 2430,97
Ingangsdatum: 01-01-2016

Aan genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
Gecontracteerde tarieven kunnen afwijken van NZa-tarieven.