Hand en Pols Centrum Gouda werkt nauw samen met Groene Hart Ziekenhuis

Hand en polsklachten komen vaak voor. Voor veel patiënten heeft dit grote invloed op zowel hun dagelijkse activiteiten als op de nachtrust. Gelukkig zijn de meeste hand- en polsklachten goed te behandelen.

Het GGHZ HPCG samenwerking grroene Hart Ziekenhuis werkt nauw samen met het gespecialiseerde Hand & Pols Centrum Gouda. In een gezamenlijk spreekuur stellen een specialist uit het GHZ en een professional van het Hand & Pols Centrum Gouda samen de diagnose en maken samen een behandelplan. Zo krijgt de patiënt niet alleen snel duidelijkheid maar ook de passende zorg.

Patiënten die zijn geopereerd worden volgen na de operatie in het GHZ een revalidatietraject bij het Hand & Pols Centrum. In veel gevallen is opereren niet nodig en volstaat een behandeling bij het centrum. Denk aan handtherapie, een brace of een spalk