In 2016 vier plastisch chirurgen in GHZ Gouda

 

Dit jaar zijn er vier plastisch chirurgen in het Groen Hart Ziekenhuis te Gouda werkzaam.
Zij behandelen ook patiënten met ingewikkelde hand- en polsproblemen. Voorbeelden daarvan zijn patiënten met de ziekte van Dupuytren, reuma, het carpaal tunnel syndroom, of triggerfinger. Alle plastisch chirurgen van het Groene Hart Ziekenhuis zijn gespecialiseerd in hand- en polschirurgie. Twee hebben het FESSH-examen (Federation of European Societies of Surgery of the Hand), behaald en zijn zij Europees geaccrediteerde hand- en polschirurgen.

plastische chirurgen GHZ

Handenspreekuur

Op de polikliniek Plastische Chirurgie is een speciaal handenspreekuur. Het handenspreekuur is vooral bedoeld voor patiënten met complexere handproblematiek, zoals na pees-zenuwletsels, gecompliceerde botbreuken of gewrichtvervangende operaties bij reuma, maar ook voor patiënten met de ziekte van Dupuytren.

Elke woensdagochtend houdt de plastisch chirurg dit spreekuur met een fysio- of ergotherapeut (gespecialiseerd in handproblematiek) en een gipsverbandmeester (gespecialiseerd in handspalken). Zo nodig is een revalidatiearts aanwezig. Doordat alle behandelaars de patiënt gezamenlijk zien, kan in één keer een geïntegreerd behandelplan met de patiënt worden opgesteld. Deze veel efficiëntere manier van werken betekent een grote verbetering van de zorg voor deze speciale groep van patiënten.

Lees verder op de GHZ website