Kwaliteit is gegarandeerd: Zeeuws Hand & Pols Centrum gecertificeerd.

Sinds september 2013 is het ZHPC gecertificeerd.  Daarmee zijn we nu een officieel gecertificeerd revalidatie- en expertisecentrum voor verworven en aangeboren hand – en pols aandoeningen. Vanuit Hand & Pols Revalidatie Nederland streven we ernaar om al onze vestigingen op zo kort mogelijke termijn te certificeren.

Na een intensieve voorbereiding in de maanden voorafgaand aan de officiële audit, en geholpen door Rob Schieman van CAN, hebben externe auditoren geconstateerd dat in het ZHPC de kwaliteit goed is geborgd. Het ZHPC voldoet, zoals vastgesteld door een onafhankelijke instelling, aan de normen zoals vastgelegd in het HKZ Certificatieschema Medisch Specialistische Revalidatiezorg 2009.

Deze norm is op verzoek van Revalidatie Nederland ontwikkeld en biedt een structuur aan revalidatiecentra en revalidatieafdelingen in ziekenhuizen waarmee zij systematisch kunnen werken aan kwaliteit. De patiënt en zijn hulpvraag zijn daarbij leidend.

Dit certificaat maakt aan de zorgverzekeraars, patiënten, samenwerkingspartners en overheden duidelijk dat in de organisatie systematisch wordt gewerkt aan continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.  Het keurmerk biedt daarmee een basisgarantie voor kwaliteit.

In andere woorden, het ZHPC heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het uitgangspunt.